Param Pujya Gurudev​
D​​r. Narayan Dutt Shrimali

Brahmanda Dikshya

The secrets of Tantra

Practical Hypnotism

World Peace Yagya Nepal'91

Facts about Siddhashram

Gurudev's emotional moment

Swarna Deha Apsara Part 1

Swarna Deha Apsara Part 2

Pardeshwor Shivling Part 1

Chinnamasta Sadhana Part 1

Chinnamasta Sadhana Part 2

Pardeshwor Shivling Part 2

Vishwamitra's Lakshmi Sadhana Part 1

Vishwamitra's Lakshmi Sadhana Part 2

Vishwamitra's Lakshmi Sadhana Part 3

Ahobhav Mahotsav 1991 Part 1

Ahobhav Mahotsav 1991 Part 2

Ahobhav Mahotsav 1991 Part 3

Rajyabhisekh Dikshya Part 1

Rajyabhisekh Dikshya Part 2

Rajyabhisekh Dikshya Part 3

Rajyabhisekh Dikshya Part 4

Rajyabhisekh Dikshya Part 5

Chaitra Navratri 1992 part 1

Chaitra Navratri 1992 part 2

Guru Paduka Poojan

Praan Jagaran Kriya

    Amrit Mahotsav 1990

Guru Dikshya

Om Mani Padme Hum Part 1

Om Mani Padme Hum Part 2

Om Mani Padme Hum Part 3

Om Mani Padme Hum Part 4

Om Mani Padme Hum Part 5

Nikhileshwaranand Dikshya

Eka Dash Rudra Varanasi 1998   A

Eka Dashi Rudra Varanasi  1998 B

Nikhil Mahostav godhara'92 Part 1

Nikhil Mahotsav Godhara '92 Part 2

Nikhil Mahotsav  Godhara '92 Part 3

Guru Purnima Allahabad Part 1

Guru Purnima Allahabad Part 2

Gurudev Shares his Past

Mahakaal Mahima

Swami Sachidananda

Downloadable Videos of Gurudev

1. ASHWIN NAVRATRY JODHPUR 1991 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
​2. CHETAR NAVRATRY JODHPUR 1992 
B
A
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
3. SHIVRATRI SADHNA SHIVIR HARIDWAR 1992 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
4. GURU PURNIMA OMKARESHWAR 1990 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
5. GURU PADUKA PUJAN VCD
A
B
6. LAXMIYUKT SHIVSHAKTI SADHNA MANALI 1994
A
B
C
D
E
7. MANALI SHIVIR 1994 
A
B
C
8. GURU PURNIMA PANIPAT 1993 
A
B
C
D
E
F
G
9. AKSHAY PATAR
A
B
10. GURU PURNIMA BANGLORE 1991
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
11. NIKHIL MAHOTSAV GODHRA 1992 
A
B
C
D
12. SIDDHASHRAM PRASHANTRI 1989 
A
B
13. GURU PURNIMA ALLABADH 1993 
A
B
14. PASHUPATI SADHNA VARANASI 1990 
A
B
C
D
E
F
G
15. LAXMI ABADH PARYOG 1989 VCD 
C
16. NIKHIL MAHOTSAV JODHPUR 1991 VCD 
A
B
C
D
17. AMRIT MAHOTSAV 1990 
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
F5
18. AHOBHAV MAHOTSAV JODHPUR  1991
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
E5
F1
F2
F3
19. GURU PURNIMA HYDERABAD 1997 
A
C
20. GURU PURNIMA LUDHIANA  
A
B
C
B
21. Maha Shivratri Benaras 1997 
A
B